Hotline: 0984.843.683 Email: info@ttech.vn  Zalo: 0984.843.683

Kính lúp hãng Peak

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

http://stock.ttech.vn/kinh-lup-peak-cp1119, Kính hiển vi điện tử đo độ cứng Brinell, Kính lúp đo chiều sâu rãnh DMM, Kính lúp đo chiều sâu kết nối camera Peak 2008 USB Camera, Kính lúp để đo độ cứng Brinell, Kính lúp Peak 2061-18X ABC Folding Loupe, Kính lúp Peak 1996L-30X, Peak 1996-30X, Kính lúp Peak 2036-25, Peak 2036-50, Kính lúp có thước đo Peak 2037-30X¸ Kính lúp có đèn Peak 2037L-30X, Kính lúp Peak 2051, Peak 2050, Peak 2056, Kính lúp đo xa Peak (5100) LDM-40 27X, 15X, 10X, 8X, Kính lúp đo chiều sâu Peak 2008 25X, 50X, 75X, 100X, Kính lúp Peak 1962-15X, Kính lúp Peak 1964 Loupe 22X, Kính lúp Peak 2001 15X, 15X, 25X, 50X, 75X, 100X, Kính lúp Peak 2013 20X, Kính lúp có vạch đo Peak 2016 15X, Kính lúp có đèn Peak 2016L Light Scale Loupe 15X, Kính lúp Peak 2019 Cassette Loupe 15x, Kính lúp Peak 2021 Swing Loupe 15x, 22x, Kính lúp có đèn Peak 2023-15X, Kính lúp Peak 2027 25x, Kính lúp có vạch chia Peak 2055, Kính lúp có đèn Peak 2055L, Kính lúp Peak 2066 Zoom Loupe 1020 10x to 20x, Kính lúp Peak 2034 20X 40X 60X 100X 150X 200X 300X, Kính lúp Peak 2054 20X 40X 60X 100X 150X 200X 300X, Kính lúp có đèn Peak 1966-10X, Kính lúp Peak 1983 Scale Loupe 10X, Kính lúp Peak 2004 Scale Loupe 10X Set, Kính lúp có đèn Peak 2028 Light Scale Loupe 10X, Kính lúp Peak 2032-10x, Kính lúp Peak 2044 Zoom Loupe 816 8x to 16x, Kính lúp Peak 3713 Metallic Scale Loupe 10x, Kính lúp Peak Sucking Loupe 10x, Kính lúp Peak 2015 7X, Kính lúp Peak 2018 8X, Kính lúp Peak 2026 Microfilm Viewer 8x, 15x, 20x, Kính lúp Peak 3708 8x, Kính lúp Peak 1975-7X, Kính lúp Peak 1976 Scale Loupe 7X Set, Kính lúp Peak 1985-7x, 10x, 14x, 20x, Kính lúp Peak 1998 Light Scale Loupe, Kính lúp Peak 1999 Telecentric Loupe 7X, Kính lúp Peak 1960 5x, Kính lúp có nam châm Peak 1986 5x, Kính lúp Peak 1990-4X, Peak 1990-7X, Kính lúp Peak 1997 Hand Loupe 3X, Kính lúp Peak 2003 Linen Tester SA3 Series 6x, 7x, 9x, Kính lúp Peak 2003 Linen Tester WZ3 Series 6x, 8x, 9x, Kính lúp Peak 2017 6X, Peak 2017 8X, Kính lúp Peak 2035, Kính lúp Peak 2038 4X, Kính lúp Peak 2047, Kính lúp Peak 2048, Kính lúp Peak 2053, Kính lúp Peak 2057, Peak 2057-35, Peak 2057-55, Peak 2057-75, Kính lúp Peak 2067-2, Peak 2067-4, Kính lúp Peak P2058, P2059, P2060, Kính lúp peak 1975 peak 1976 peak 1990 peak 1998 peak 1999 peak 2003 peak , Kíinh lúp peak 2035 peak 2039 peak 2041 peak 2047 peak 2048 peak 2052 peak , Kính lúp peak 2008 peak 2055 cil peak 2001 peak 2009, Kính lúp Peak 2054, Peak 2050, Peak 2056, Peak 2051 20X, 40X, 60X, 100X, 150X, , Kính lúp Peak 2034, Peak 2001, Peak 2036 20X, 40X, 60X, 100X, 150X, 200X, 30, Kính lúp peak 1972 peak 1972s peak 2000 peak 2020 peak 2030 peak 2008 p, Kính lúp Peak 2021, Peak 2037, Peak 2055, Peak 2026, Peak 2027, Peak 2037L, Pe, Kính lúp Peak 1964, Peak 1964L, Peak 1985, Peak 1996, Peak 1996L, Kính lúp Peak 2026, Peak 2028, Peak 2032, Peak 2048, Peak 2049, Kính lúp Peak 2004, Peak 2019, Peak 2016, Peak 2016L, Peak 2021, Peak , Kính lúp Peak 2061, Peak 2062, Peak 1996, Peak 1983, Peak 1985, Peak 1993, Kính lúp Peak 2015, Peak 2026, Peak 2017, Peak 2044, Kính lúp Peak 1994, Peak 1997, Peak 2003, Peak 2017, Peak 2022, Peak 2033, Pe, Kính lúp Peak 1960, Peak 1977, Peak 1986, Peak 1987, Peak 1989, Peak 1990

http://parts.ttech.vn/duong-kiem-pin-gauge-hang-eisen-cp753, Trục chuẩn, pin gauge ET series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EP Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge ECP Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EX Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EH Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EL Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge ER Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge WS Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge SS Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EM(+) Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EM(-) Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge FC Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge ES Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EC Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge ECS Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EG Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge EGS Series Eisen, Trục chuẩn, pin gauge ceramics and tungsten Eisen, Trục chuẩn, pin gauge Accessories Pin vise Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPW Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPZ Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPM Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SRM Series Eisen , Dưỡng ren, calip ren SPS Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPO Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPU Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SRU Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPH Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SRH Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SPT Series Eisen, Dưỡng ren, calip ren SRT Series Eisen, Bộ que đo ren, đo bánh răng TW Series Eisen, Bộ que đo ren, đo bánh răng EMC Series Eisen, Bộ que đo ren, đo bánh răng EDP Series Eisen, Bộ que đo ren, đo bánh răng ECT Series Eisen, Bộ que đo ren, đo bánh răng ETP Series Eisen, Bộ que đo ren, đo bánh răng LLR Series Eisen, Mũi đo độ cứng LLR Series Eisen, Bạc chuẩn, Calip Bạc, Calip Trục PL Series Eisen, Bạc chuẩn, Calip Bạc, Calip Trục PL Series (Fixed-type) Eisen, Bạc chuẩn, Calip Bạc, Calip Trục RP Series Eisen, Bạc chuẩn, Calip Bạc, Calip Trục RG Series Eisen, Bạc chuẩn, Calip Bạc, Calip Trục SG Series Eisen, Bạc chuẩn, Calip Bạc, Calip Trục SG Series C Type Eisen

http://parts.ttech.vn/duong-kiem-ren-cp354, Dưỡng ren Issoku, Dưỡng ren hãng JPG. Dưỡng ren Nhật Bản, Dưỡng ren kiểu trục M10x1.25-6H, Dưỡng ren kiểu lỗ M10x1.0-6G

http://parts.ttech.vn/bo-can-mau-cp353, Bộ căn mẫu chuẩn, Bộ căn mẫu 426S, Thiết bị hiệu chẩn căn mẫu Tesa UPD , Thiết bị hiệu chuẩn căn mẫu Tesa - UPC.

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hieu-chuan-cp357, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Wika - CPP30, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Wika - CPP1000-H. Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Wika - CPP1000-M , Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Wika - CPP1200-X, Thiết bị đo áp suất cầm tay hiển thị điện tử Wika - CPH6200, Thiết bị đo áp suất cầm tay hiển thị điện tử Wika - CPH6300, Áp kế chuẩn Wika - CPG500, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất kiểu khối lượng Wika - CPB5800, Đồng hồ đo nhiệt độ chuẩn Wika CTH6200, Nhiệt kế chuẩn Wika - CTH6300, CTH6310, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Wika - CTD9100, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Wika - CTD9100-Zero, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Wika - CTD9300, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Wika - CTD9100-1100, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình cầm tay Wika - CEP3000, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình loại cầm tay Wika - CEP6000, Điện trở chuẩn Wika - CER6000, Đồng hồ đo áp suất chuẩn Wika - 342.11, Nguồn kiểm chuẩn thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường M2000SPA-X - Kaymont, Buồng kiểm chuẩn thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường loại lớn 9531-5116 - PGC, Buồng kiểm chuẩn thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường 9141-5116 - PGC

http://parts.ttech.vn/truc-chuan---pin-gauge-cp356, Trục chuẩn - Pin Gauge , http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-dong-ro-cp468, Thiết bị đo dòng rò và sóng hài cho chống sét van ALCL-40CL,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-khoang-cach--cp470, Máy đo độ cao đường dây điện Megger 600E, Máy đo độ cao đường dây điện Megger CHM600E , Máy đo độ võng dây cáp, đo độ cao Haglof L5, Máy đo độ võng dây cáp SmartSensor AR600E,

Thiết bị đo công suất tiêu thụ điện năng BX11, Máy đo tổn hao của thép silic - DEXING Magnet - DX-30SST, Thiết bị đo Tan Delta Megger DELTA4000, Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8031, Thiết bị đo thứ tự pha Fluke 9040, Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8035, Thiết bị kiểm tra pin Amprobe BAT-250, Thiết bị kiểm tra pin Amprobe BAT-100, Thiết bị kiểm tra pin Amprobe BAT-200, Thiết bị kiểm tra ắc quy Amprobe BAT-500, Thiết bị kiểm tra và phân tích ắc quy Fluke 500 Series, Thiết bị kiểm tra ắc quy Extech BT100, Thiết bị kiểm tra ắc quy Megger Bite2 & Bite2P, Thiết bị kiểm tra dung lượng ắc quy Megger Bite3, Thiết bị kiểm tra ắc quy Programma Torkel 840 & 860, Thiết bị kiểm tra ắc quy Programma Torkel 820, Thiết bị kiểm tra ắc quy Hioki - 3554, http://parts.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-ac-quy-cp530,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-cao-apkiem-tra-an-toan-dien-cp531, Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện GW Instek GPT-9900, Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện GW Instek GPT-9800 Series, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Megger PAT400, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Megger PAT300 , Thiết bị kiểm tra an toàn điện Megger PAT100, Thiết bị kiểm tra an toàn điện GW-Insek GLC-9000, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Fluke 6500-2, Thiết bị kiểm tra an toàn điện Fluke 6200-2,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-thu-cach-dien-cp532, Thiết bị đo cách điện Hioki IR4056-20, Thiết bị đo cách điện Megger - MIT300, Thiết bị đo cách điện Megger MIT400, Thiết bị đo cách điện Megger MIT200, Thiết bị đo điện trở cách điện Fluke 1577, Thiết bị đo cách điện Fluke 1507, Máy đo điện trở cách điện Fluke 1587, Thiết bị đo cách điện Multi MIS-2D, Thiết bị đo cách điện Multi MIS-3D, Thiết bị đo cách điện Multi MIS-4A, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG TẦN SỐ CAO CLINTON HF-15B, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG XOAY CHIỀU CLINTON AC-30AS, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG DẠNG XUNG CLINTON IT-25B, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG MỘT CHIỀU CLINTON DC-10AC/BD-14, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG MỘT CHIỀU CLINTON STM-GF Multi-Electrode, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG MỘT CHIỀU CLINTON TST-10W, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ SEBA TDM 45, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ SEBA TDS NT, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ SEBA HV DAC, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ SEBA LPD MONITOR, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ SEBA PD LOC, THIẾT BỊ KIỂM TRA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ SEBA PD Surveyor Air, Thiết bị đo cách điện Analog Kyoritsu 3124, 1k - 10kV , Máy đo điện trở cách điện Megger MIT1025, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger S1-1568, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT515, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger S1-1068, Máy đo điện trở cách điện Megger S1-568 , Máy đo điện trở cách điện Megger BM5200, Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT1525

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-rcd-cp533, Thiết bị đo RCD Kyoritsu 5406A, Thiết bị đo RCD Megger RCDT300, Thiết bị đo RCD Kyoritsu 4140 LOOP/PFC/PSC, Thiết bị đo RCD Megger LRCD200, Thiết bị đo RCD Megger LTW300, Thiết bị đo RCD Megger LTW425.

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-va-phan-tich-chat-luong-dien-cp536, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3365-20, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-20, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3198-90, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3198, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki 3169-21, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Hioki PW3360-21, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Kyoritsu 6315, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Fluke 434-II, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Fluke 434-II, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Fluke 1738, Máy đo và phân tích chất lượng điện năng Fluke 1750, Ampe kìm đo chất lượng điện năng Fluke 345, Máy đo và phân tích chất lượng điện năng Fluke 1735, Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Fluke 1736

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-cach-dien-dau-may-bien-ap-cp534, Thiết bị đo cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60SX, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60AF, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60PB, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS80PB, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS80AF, Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS100AF

Thiết bị đo cao áp kiểm tra an toàn điện Hioki 3159-02, http://parts.ttech.vn/thiet-bi-kiem-tra-an-toan-dien-cp535,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-thu-nghiem-ro-le-cp537, Thiết bị đo rơle Megger SMRT36, Thiết bị kiểm tra relay Megger SMRT33, Thiết bị kiểm tra rơle Megger Freja 300, Thiết bị kiểm tra rơle FREJA 400, Thiết bị kiểm tra Relay Programma Sverker 650, Thiết bị kiểm tra Relay Programma Sverker 750, Thiết bị kiểm tra Relay Programma SVERKER 780 , Thiết bị kiểm tra Relay Programma PAM410,

http://parts.ttech.vn/but-do-dien-cp538, Bút dò điện Fluke LVD2, Bút đo điện Fluke T+, Bút dò điện Fluke 2AC, Thiết bị đo điện áp Martindale VI13800 ,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-va-kiem-tra-dien-tro-dat-cp542, Thiết bị đo điện trở đất Multi MET2, Thiết bị đo điện trở đất Multi MET1, Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625-2, Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625-2, Máy đo điện trở đất Fluke 1621

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-cuong-do-dien-tu-truong-cp447, Thiết bị đo từ trường MG-801 MAGNA, Thiết bi đo cường độ điện từ trường PCE - MFM 3000,

http://parts.ttech.vn/sung-do-nhiet-do-cp372, Súng đo nhiệt độ TP8, Súng đo nhiệt độ TP6,

http://parts.ttech.vn/camera-anh-nhiet-cp373, Camera Ảnh nhiệt EC 060, Camera nhiệt vầng quang - OFIL Corona, Camera nhiệt vầng quang - OFIL Luminar Corona , Camera nhiệt vầng quang - OFIL UVOlle Corona

http://parts.ttech.vn/ampe-kim-cp374, Ampe kìm Fluke 302+. Ampe kìm Fluke 303, Ampe kìm đo dòng dò Hioki 3293-50, Ampe kìm Hioki 3288-20, Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2431, Ampe Kìm Kyoritsu 2033, Ampe kìm Fluke 376, Ampe kìm Fluke 381, Ampe kìm Fluke 365, Ampe kìm đo dòng dò Fluke 360, Ampe kìm đo dòng dò Megger DCM300E, Ampe kìm Kyoritsu 2031, Ampe kìm Fluke 355, Ampe kìm Fluke 373

http://parts.ttech.vn/dong-ho-van-nang-cp375, Đồng hồ vạn năng để bàn Time 5065, Đồng hồ vạn năng để bàn Fluke 8846A, Đồng hồ vạn năng Fluke 8808A, Đồng hồ vạn năng để bàn Fluke 8845A, Đồng hồ vạn năng cầm tay Fluke 88V, Đồng hồ vạn năng Fluke 27 II, Đồng hồ vạn năng Fluke 17B+, Đồng hồ vạn năng Fluke 289, Đồng hồ Vạn năng cầm thay Hioki 3244-60, Đồng hồ đo đa năng Kyoritsu 2001, Đồng hồ vạn năng Megger AVO410

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-dien-tro-cp377, Cầu đo điện trở 1 chiều Megger TTR100, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter Megger MTO210, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Micro Ohmmeter Megger MTO300, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO10HD, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger programma MOM2, Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO200, Ampe kìm đo điện trở đất Megger DET24C, Máy đo điện trở đất Megger DET3TD, Thiết bị đo điện trở đất Megger DET4TCR2, Máy đo điện trở đa năng Fluke 1653B , Thiết bị đo điện trở đa năng Megger MFT1700, Thiết bị đo điện trở đa năng Kyoritsu 6016, Thiết bị đo điện trở đa năng Kyoritsu 6010B, Máy đo điện trở đa năng Fluke 1654B, Thiết bị đo điện trở đa năng Megger MFT1735, Cầu đo điện trở một chiều DKB01,

http://parts.ttech.vn/buong-thu-nhiet-do---do-am-cp451, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm SK-L200THII, Buồng phun muối AHL-90-BS , Buồng phun muối, Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm lập trình được, Buồng thử nhiệt độ - độ ẩm, Buồng thử nhiệt độ - độ ẩm - rung động kết hợp, Buồng thử sốc nhiệt, Buồng thử già hóa bằng nhiệt độ, Buồng thử già hóa màn hình LCD, Lò thử nhiệt chính xác cao, Buồng thử bụi, Buồng phun mưa thử thời tiết,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-toc-do-gio-cp490, Thiết bị đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ gió TA300, Thiết bị đo tốc độ gió Testo 416, Thiết bị đo tốc độ gió Testo 416, Thiết bị đo gió và nhiệt Testo 425, Thiết bị đo tốc độ gió Testo 417, Thiết bị đo tốc độ gió Testo 410-2, Thiết bị đo tốc độ gió Testo 410-1

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-va-phan-tich-khi-thai--cp529, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐO KHÍ THẢI IMR 1000, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ KHẢI TRONG LÒ ĐỐT IMR 2000/2800P, THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI TRONG LÒ ĐỐT IMR 2800IR, HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ THẢI IMR 5000, THIẾT BỊ KIỂM SOÁT LƯỢNG KHÍ THỪA IMR 6000 , THIẾT BỊ SẤY ỐNG KHÍ FLUE GAS DRYER IMR 500, MÁY ĐO BỤI KHÍ THẢI TẠI NGUỒN IMR DA-60, Máy phát hiện rò rỉ khí Bacharach 2100, Máy phát hiện rò rỉ khí Gas Bacharach -80db/V-µbar | Tru Pointe® Ultra, Máy phát hiện rò rỉ khí Gas Bacharach 0.85 - 142 g/yr | H25-IR Pro, Máy phát hiện rò rỉ khí Bacharach H-10G, Máy phát hiện rò khí lạnh Bacharach H-10PM , Máy phát hiện khí dễ cháy Bacharach Leakator Jr , Máy phát hiện khí dễ cháy Bacharach Leakator® 10 , Máy phát hiện rò rỉ khí gas Bacharach Tru Pointe® , Máy phát hiện rò rỉ khí Bacharach Informant® 2, Cảm biến phát hiện rò khí NH3 Bacharach AGMSZ, Máy đo chất lượng không khí Bacharach IEQ Chek, Hệ thống cảnh báo khí MGD-100, Cảm biến phát hiện khí dễ cháy MGS-150 Seies, Cảm biến đo nồng độ khí NH3 - GDX-150 Bacharach, Cảm biến đo nồng độ khí NH3 - GDX-350 Bacharach, Cảm biến đo khí độc GDC-150 Bacharach, Bộ phát hiện khí dễ cháy GDC-350 Bacharach, Tủ trung tâm phát hiện khí cháy GDA-400 Bacharach, Tủ trung tâm phát hiện khí cháy GDA-1600 Bacharach, Bộ phát hiện khí Halogen HGM-MZ Bacharach, Bộ phân tích khí CO2, CO, O2 - Comfort Chek 500, Máy phân tích khí CO - Monoxor Plus - Bacharach, Máy phân tích khí CO - Snifit 50 - Bacharach, Thiết bị kiểm tra mật độ khói - True Spot Bacharach, Bộ phân tích khí cháy - ECA 450 - Bacharach, Máy phân tích khí cầm tay - PCA 3 - Bacharach, Bộ phân tích khí O2 - Fyrite Classic - Bacharach , Thiết bị phân tích khí O2, CO - Fyrite Intech - Bacharach, MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỐT CHÁY HT-1200N SERIES Hodaka, MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỐT CHÁY HT-1300N SERIES Hodaka, MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỐT CHÁY HT-1300X Hodaka,

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aco-cp21038, Máy đo độ ồn NA-0038W ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6238L ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6236-6238 ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6226NW ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6226 ACO, Máy đo độ ồn TYPE 6230 ACO, Thiết bị chuẩn độ ồn 2127 ACO, Thiết bị chuẩn độ ồn 2124A ACO, Máy đo độ rung 2110 ACO, Máy đo độ rung 7803A ACO, Máy đo độ rung CM-393 ACO, Máy đo độ rung 7144-3348D ACO, Máy đo độ rung 3116-3116A ACO, Máy đo độ rung 3233 ACO

http://parts.ttech.vn/may-do-ph-cp358, Thiết bị đo PH cầm tay SK630PH, Điện cực đo PH HI6100805,

http://parts.ttech.vn/may-do-do-on-cp359, Thiết bị đo độ ồn SL300, Máy đo độ ồn Testo 816, Máy đo độ ồn Testo 815, Máy đo độ ồn BS15,

http://parts.ttech.vn/may-do-cuong-do-anh-sang-cp360, Thiết bị đo cường độ ánh sáng BF05, Máy đo cường độ ánh sáng Testo 545, Máy đo cường độ ánh sáng Testo 540

http://parts.ttech.vn/may-do-nong-do-bui-cp361, Thiết bị đo nồng độ bụi, Máy đếm hạt bụi chuyên dụng 3910-3905, Máy đếm hạt bụi cầm tay 3887, Máy đo nồng độ bụi 3443

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-ham-luong-phong-xa-cp362, Liều xạ kế nhiệt phát quang, Liều kế cá nhân RAD - 60S, Máy đo phóng xạ điện tử hiện số CRM-100 INTERNATIONAL MEDCOM, Máy đo phóng xạ điện tử hiện số Inspector Alert INTERNATIONAL MEDCOM, Máy đo phóng xạ điện tử hiện số Radalert 100 INTERNATIONAL MEDCOM

http://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-do-am-cp363, Buồng thử nhiệt độ - độ ẩm GTH-080ST-SP, Máy đo nhiệt độ nước thép lỏng TEMPSTICK529, Máy đo nhiệt độ, độ ẩm phòng chính xác cao T2000, Thiết bị đo nhiệt độ Testo 608-H2, Thiết bị đo nhiệt độ Testo 608-H1, Thiết bị đo độ ẩm Testo 605-H1, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Testo 623, Thiết bị đo độ ẩm gỗ cầm tay M70D, Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm SK-110TRHII

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác: